SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Różańcowa Pani

rozaniec 03 dekoracja na pazdziernik

Matko Boża Różańcowa

Z Siemiechowskiego Kościoła

Trzymając w ręku Różaniec Święty

Z pokorą do Ciebie wołam.

 

Bądź pozdrowiona Matuchno moja

Usłysz mą cichą modlitwę

I moje prośby co dzisiaj zanoszę

Zamknięte w różańca paciorek.

Każdy paciorek to inna prośba

I inna serca potrzeba

Każdy paciorek to podziękowanie

Za łaski co płyną z nieba.

 

Przed Twym obliczem klękają wszyscy

Szepcząc „Zdrowaś Maryjo”

Ty ich modlitwy z troską wysłuchasz

Odchodzą do domu szczęśliwi.

 

Podczas zaślubin młoda para

Klęka z bukietem pachnących kwiatów

Prosząc o łaski na drogę życia

To Ty się do nich uśmiechasz.

 

Niejedna matka o dziecko stroskana

Przed Tobą na kolana pada

Abyś w opiekę wzięła jej dziecię

A Ty jej nie odmawiasz.

 

Przed Twym ołtarzem klęka staruszka

Zmęczona troskami życia

Ty ją pocieszasz na duchu podnosisz

Wraca do domu radosna.

 

Matko Różańca Świętego

Tyś naszą ucieczką w każdej życia chwili

My poprzez paciorki Różańca

Twe Święte Imię wielbimy.

 

M.K.