SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

JEZU CHRYSTE

Droga Krzyżowa - Jerozolima

To dla nas kielich goryczy

Nie oddaliłeś Chryste od siebie

Wziąłeś Krzyż na swe ramiona

By zapewnić nam zbawienie.

Ile kolców w cierniowej koronie

Rani Twoje Święte skronie

Tyle upadków i grzechów ludzi

Twoje Najświętsze serce smuci.

 

Twoje krwią broczące rany

To przez nasze ludzkie sprawy

Przez oziębłość serca naszego

Doznałeś cierpienia srogiego.

 

Dziś przepraszam Cię Chryste

Za moje serce nieczyste

Całuję Twe Święte Rany

Nasz Zbawco kochany.

M.K.