SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

PODRÓŻ TRZECH KRÓLI

trzech kroli za gwiazda 1920 l

Kiedyś trzej mędrcy ze Wschodu

Rzucili rodzinne gniazda

By odbyć podróż w nieznane

Gdzie wiodła ich lśniąca gwiazda

Choć droga była niełatwa

Trudy znosili z ochotą

Niosąc bogactwo swych krajów

Mirrę, kadzidło i złoto

A gdy Dziecinę ujrzeli

Upadli przed Nim na twarze

Nie wiedząc co tak naprawdę

Przynieśli Maleństwu w darze

 

Że znosząc trudy podróży

Za Gwiazdą lśniącą na niebie

Ofiarowali Dziecinie

Największy dar – samych siebie

Ja także chcę pójść ich śladem

Ku Gwieździe co w dali lśni

By zanieść w darze swe serce, uśmiech i łzy

Kalina Beluch