SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Kochana Mamo

W Dniu Mamy dziś ci składam

Najserdeczniejsze życzenia

Błogosławieństwa Bożego

I zdrowia najlepszego.

 

Niech Cię Pan Bóg miłością darzy

Niech się spełni o czym marzysz

A Matki Najświętszej dobre oczy

Czuwają nad Tobą we dnie i w nocy

 

Niech każdy dzień Twego życia

Ma serdeczne ludzkie oblicza

Niech na Twej drodze dobro Cię spotyka

A każda troska szybko w cień znika 

M.K.