SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

 Droga otwarta do nieba

Tym którzy o Polskę walczyli

Byśmy my dzisiaj w pokoju

Wolnością się cieszyli.

Bóg -Honor- Ojczyzna

To ich najważniejsze słowa

Toteż pamięć o tych bohaterach

Boże w sercach Polaków zachowaj.

Szli do boju szepcząc „Zdrowaś Maryjo”

Ojczyznę wolną racz dać nam Panie

Dzisiaj ich ciała kryje mogiła

Pamiętać o nich wypada.

W podzięce za ich bohaterskie życie

Hołd Siemiechów oddaje należycie

Poprzez modlitwę i koncert wspaniały

Co echem się niesie do nieba bramy.

Niech usłyszą to piękne granie

Wraz z modlitwą i śpiewaniem

Wszyscy co Polskę kochali

I dla Niej życie oddali.

Ty Boże spójrz łaskawie

Na Siemiechów Ojczyznę naszą małą

Racz pobłogosławić wszystkich

Co swoją miejscowość kochają.

M.K.

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m