SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Dziękczynienie Bogu i ludziom za WOLNOŚĆ

 Droga otwarta do nieba

Tym którzy o Polskę walczyli

Byśmy my dzisiaj w pokoju

Wolnością się cieszyli.

Bóg -Honor- Ojczyzna

To ich najważniejsze słowa

Toteż pamięć o tych bohaterach

Boże w sercach Polaków zachowaj.

Szli do boju szepcząc „Zdrowaś Maryjo”

Ojczyznę wolną racz dać nam Panie

Dzisiaj ich ciała kryje mogiła

Pamiętać o nich wypada.

W podzięce za ich bohaterskie życie

Hołd Siemiechów oddaje należycie

Poprzez modlitwę i koncert wspaniały

Co echem się niesie do nieba bramy.

Niech usłyszą to piękne granie

Wraz z modlitwą i śpiewaniem

Wszyscy co Polskę kochali

I dla Niej życie oddali.

Ty Boże spójrz łaskawie

Na Siemiechów Ojczyznę naszą małą

Racz pobłogosławić wszystkich

Co swoją miejscowość kochają.

M.K.