SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

WNIEBOWSTĄPIENIE

Jezu w Niebo Wstępujący

Nasze serca radujący

Wielbimy Twoją chwałę

Powierzamy Tobie życie całe.

 

Tyś powiedział że w Domu Twego Ojca

Mieszkań jest bardzo wiele

Ucz nas dobrze żyć na ziemi

Byśmy Niebo osiągnęli.

Jezu co Jesteś prawdą, drogą i życiem

Tak bardzo chcemy żyć należycie

Ale na tej ziemi są kręte drogi

Błądzą nasze serca, błądzą nasze nogi.

 

Bardzo więc Ciebie prosimy

Patrząc na nas z niebieskiej krainy

Z złej drogi nas zawracaj

A nasze grzechy racz przebaczać.

 

Jezu Chryste Panie nasz miły

Na ziemi Ciebie wielbimy

A gdy z Twoja pomocą Niebo osiągniemy

Na wiek wieków chwalić Cię będziemy.

   AMEN niech się tak stanie PANIE