SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Zmartwychwstanie

W Wielkanocny poranek gdy budzi się słońce

Pójdźmy na spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym

Który powrócił w chwale Majestatu Swego

Dla ocalenia świata i zbawienia naszego.

 

Oddajmy Mu pokłon padnijmy na kolana

Z wielką miłością witając Pana

Serce czyste dajmy Mu w podzięce

Oraz dobrych uczynków pełne ręce.

 

Powiedzmy Mu że Go kochamy

Hymn Zmartwychwstania zaśpiewajmy

Dziękując za miłość, wiarę i nadzieję

I za otrzymanych łask tak wiele.

M.K.