SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

PRZY GROBIE PANA JEZUSA

grób w ogrodzie

Umarłeś Jezu na drzewie Krzyża

Za wszystkie grzechy świata

Złożono w Grobie Twe Święte Ciało

Które tak wiele wycierpiało.

Leżałeś w Grobie Panie nasz miły

Wszyscy co Cię kochali bardzo się smucili

Myśląc że Cię Jezu na zawsze stracili

I z żalem w sercu do domów wrócili.

 

Przy Twoim Grobie Matka Twa została

Cichutko płacząc z Tobą się żegnała

I Ja mój Panie przy Grobie zostanę

Za wszystko przeproszę Ciebie i Twą Mamę.

 

Ty Panie oddałeś za mnie swoje życie

Przepraszam że nie umiem Cię kochać należycie

Przepraszam za grzechy oraz liczne winy

Co na Golgotę Cię Jezu zaprowadziły.

 

Przebacz mi Panie że Cię ciągle ranię

I często zasmucam Twą kochaną Mamę

Niech będzie pochwalone Twoje Święte Ciało

Które za mnie na Krzyżu tyle wycierpiało.

M.K.