SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

GAŁĄZKI PALMOWE

palma kokosowa

Gałązki palmowe kołysze wiatr

Promyk słońca oświetla bibułkowy kwiat

Barwny korowód wchodzi do Kościoła

Bo dzisiaj uroczysta Niedziela Palmowa.

 

 

To Ciebie Panie Jezu serdecznie witamy

Na cześć Twoją pięknymi palmami

Wołamy Hosanna, padamy na kolana

Przywiodła nas tu katolicka wiara.

 

Nie pozwól Panie Jezu tak jak przed laty

Byśmy Cię skazali na śmierć krzyżową

Oddal pokusy ,grzechy ,zaniedbania

Abyś więcej nie umierał dla nas.

 

Niech nasze serca zawsze Cię miłują

I miłe będą Tobie nasze czyny

Poświęć nam te palmy, ozdoby kwiatowe

Pobłogosław nam na dalszą życiową drogę.

 

My z godnością z palmy Krzyże uczynimy

I nasze pola nimi poświecimy

Wierząc że nas ochronisz przed nieszczęściami

I w naszych domach na zawsze zostaniesz.