SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Konfesjonał

most konfesjonal 2

W Kościele cichutko przy ścianie

Stoi konfesjonał drewniany

A w nim zamodlony Kapłan czeka

Na spowiedź każdego człowieka

 

 

Oczekuje na każdego

Kto chce uzyskać zbawienie

Poprzez Spowiedź Świętą

I kapłańskie rozgrzeszenie

 

Wielka moc Boża płynie

I wielka konfesjonału Tajemnica

Że niejeden grzesznik skruszony

Odnajduje cel ziemskiego życia

 

Bogu niech będą dzięki

Za Kapłana w konfesjonale

Który jako pośrednik Boga

Z wielką powagą wypowiada słowa

Odpuszczenia grzechu każdego

Przez Boga miłosiernego.

 

Księże Kanoniku ten teraz pusty Konfesjonał w Kościele

Ciągle będzie przypominał Ciebie

Módl się za nami cośmy tu zostali

Byśmy i my kiedyś do Nieba się dostali

 

W dedykacji Księdzu Kanonikowi Stanisławowi Mękarskiemu

Za posługę w konfesjonale i umiłowanie modlitwy.

M.K.