SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Kościelne dzwony

Zabytkowe dzwony przetrwały niejedną zawieruchę

Ocalone przez parafian przed Niemcami podczas wojny

do dziś nam służą donośnym biciem

 

 

Zajaśniało słońce nad Kościółka wieżą

I w promieniach słońca Krzyż na wieży lśni

W sercu naszej wioski Krzyż ten widać z dala

Jak się w niebo wznosi i Boga wychwala

 

A z wieży kościelnej słychać dzwonów bicie

I szybko upływa nasze ludzkie życie

Bo prędko tak prędko rok płynie po roku

Jak chmurki na niebie, jak woda w potoku

 

 

Biją dzwony w święta i niedzielę

We dni radości i we dni żałoby

Niech więc służą nam lat wiele

Dzwoniąc na nabożeństwa w Kościele

 

 

Dźwięk bijących dzwonów wiatr daleko niesie

Wszystkim wokół opowiada o tutejszej wierze

Bo w nas mocna jest nadzieja że katolicka wiara

To miłości oraz szczęścia jest najlepsza miara.