SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Wielki Post z Jezusem i Jego Matką

Wiosenne przebudzenie widać w przyrodzie
Ziemia zrzuciła kożuch zimowy
Nadszedł dla ludzi czas odnowy
Czas posypać popiołem głowy

 

Czas się obudzić aby wraz z Panem
Przejść przez Jego mękę w Zmartwychwstanie
Czas duszą i sercem być blisko Pana
Na Drodze Krzyżowej ugiąć swe kolana.

 

Czas aby pójść pod Krzyż z Matką Jezusa
I w gorzkich żalach zapłakać serdecznie
Skruszyć z obojętności swoje serce
Pocieszyć Matkę Bolesną w udręce.

 

Spieszę więc szybko pod Krzyż Chrystusa
Z  żalu za grzechy płacze moja dusza
Padam na kolana w  pokorze mój Panie
Do Ciebie o litość ślę ufne błaganie.

 

Pod Krzyżem stoję skruszona
Krwią Pana z grzechów oczyszczona
Pełna siły i wiary dobry Panie
Poczekam na Zmartwychwstanie.

M.K.