SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Dziś w Dożynki w Siemiechowie

Matka Boża Siemiechowska łzy z wzruszenia wylewała

A te swoje łzy w żyzny deszcz zamieniała

Bo nasza siemiechowska ziemia

Deszczu bardzo potrzebuje

I nasza kochana Mateczka naszą troskę czuje

Więc i za ten deszcz i opiekę nad nami

Dziękujemy Matce Bożej kwiatami i tymi słowami

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

lokalna wyszukiwarka