SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

zeslanie Ducha Bozego

Zesłanie Ducha   Świętego-Zielone Świątki

To święto szczególnie bliskie sercu rolnika

Który swą ufność w Bogu pokłada

I potrzebna mu  Ducha Świętego pomoc i rada.

Po to Pan Bóg zesłał nam Ducha Pocieszyciela

Byśmy się w trudnościach nie załamali

Jedni drugich na duchu podnosili

Serdeczni wobec wszystkich byli

Duch Święty jest nam potrzebny

Jak woda dla każdego stworzenia

Prośmy więc z wiarą o jego dary

A da nam łask bez miary

Duch święty niechaj nam towarzyszy

W pracy, w nauce i w odpoczynku

Z Nim łatwiej iść przez życie

Chwaląc Trójcę Świętą należycie

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

lokalna wyszukiwarka