SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

zeslanie Ducha Bozego zaproszenie

Rozważając STACJE DROGI KRZYŻOWEJ

Szlakiem MĘCZEŃSTWA Błogosławionej Karoliny

Nad Wał-Rudzkim lasem Duch Święty się unosi

Rozdaje swe dary każdemu kto z wiarą prosi

O DAR MIŁOŚCI przez serce Karoliny

O DAR POBOŻNOŚCI przez wiarę Karoliny

O DAR MODLITWY przez usta Karoliny

O DAR ROZUMU przez rozsądek Karoliny

O DAR PRACOWITOŚCI przez ręce Karoliny

O DAR CZYSTOŚCI przez niewinność Karoliny

O DAR PRZEBACZANIA przez śmierć Karoliny

O DAR PRZYJMOWANIA BOŻEJ WOLI przez rany Karoliny

O DAR MĘSTWA przez odwagę Karoliny

O DAR DOBREJ ŚMIERCI przez konanie Karoliny

O DAR UZDROWIENIA przez boleść Karoliny

O DAR MACIERZYŃSTWA przez dziewictwo Karoliny

O WSZYSTKIE DARY POTRZEBNE DO DOBREGO ŻYCIA   

       

Ja Ciebie Duchu Święty bardzo –bardzo  proszę

O Twe dary które głęboko w sercu mym noszę

A że Ty mnie znasz najlepiej na świecie

Nie zostawisz mnie bez  pomocy w tym Wał –Rudzkim lesie

                     MOCNO W TO WIERZĘ

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

lokalna wyszukiwarka