SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Spieszymy do Bożej Dzieciny ,by uczcić Jej urodziny

Cieszą  się starzy i młodzi ,że się Zbawiciel narodził

On świat od grzechu wybawi ,a co zepsute naprawi

Gdy On nam serca przemieni ,wszyscy będziemy zbawieni.

Przyjmij  ,Jezu w stajni zrodzony ,hołdy i niskie pokłony

Za to żeś do nas się zbliżył i swoje bóstwo uniżył.

                       Jezuniu mój w żłóbeczku złożony na  sianeczku

Twe dzieci zgromadzone witają  Cię w serdecznie

Składają  swoje serca Boskiemu  Dzieciąteczku

O przyjmij Je w darze Jezu Chryste –niechaj będą święte , czyste.

                     Błogosław naszym ojcom

Błogosław naszym mamom

Jezuniu mój w żłóbeczku

Błogosław całemu światu

Błogosław nam swą  rączką 

Błogosław nam uśmiechem

Niech wszystkie dzieci rosną 

Rodzicom na pociechę.

Nie w pałacach, srebrze ,złocie

Lecz w ubogiej ,zimnej grocie

Jezus na ten świat przychodzi

Bóg –Zbawiciel nam się rodzi.

          O Maryjo powiedz nam

Czemu Jezus cierpi tak

Czemu ludzie tak źli byli

Że Wam domu poskąpili?

         Ludzie twarde serca mają

Bo je szatan opanował

Ale mój syneczek sprawi

Że szatana precz odprawi .

Wtedy serca ludzkie się otworzą

Na przedziwną  Miłość Bożą. 

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

lokalna wyszukiwarka