SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Cicho –cichuteńko pójdźmy do stajenki

Aby nie obudzić Najświętszej Panienki

I Jej kochanego Synka malutkiego

Dla zbawienia świata dziś nam zrodzonego.

Cichutko uklęknijmy ,otwórzmy swe serce

Trwajmy na modlitwie –nie róbmy nic więcej

A gdy Dziecię Boże otworzy swe oczy

Uśmiechnie się miło kiedy nas zobaczy .

My Mu pokłon oddamy i radośnie zawołamy

Witaj Jezu ukochany tak przez nas czekany

Zamieszkaj w naszym domu wraz z twoją Rodziną

Świętym Józefem i Mamusią Maryją.

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

lokalna wyszukiwarka