SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Echo głośno po świecie niesie

Że gdy przychodzi miesiąc wrzesień

Dzieci z ochotą do przedszkola wędrują

I wielką radość w serduszkach czują

I dumnie kroczy mały uczeń

Po dużej drodze i po dróżkach

Aby w przedszkolu w Siemiechowie

Mądrzejsza była jego główka

A przedszkole wita ich z radością

Zaprasza każdego z dużą miłością

I życzy każdemu radosnej nauki i zabawy

Zapewniając że każdy dzień w przedszkolu będzie wspaniały

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

lokalna wyszukiwarka