SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Panie Boże przyjmij świeży bochen chleba

Pobłogosław nas tu wszystkich z wysokiego nieba

Ty nam dałeś zdrowie i siły aby zebrać zboże

My ci za to dziękujemy – chwała dobry Boże.

Niech ten chleb owoc pracy rolnika

Zapachnie w każdym polskim domu

By pomimo klęsk żywiołowych

Nie zabrakło Go nikomu.

Ucz nas Boże dzielić się chlebem

Z wszystkimi co będą w potrzebie

Wszystkich o Panie od głodu zachowaj

Pod ojcowski płaszcz nas schowaj

 CHLEBA daj Panie

Rolnikom na całym świecie

Krajom dotkniętym głodem od lat

Rodzinom i sierotom

Zdrowym i chorym

Daj i nam abyśmy mogli dzielić się nim z innymi.

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

lokalna wyszukiwarka