SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Dzisiaj swój wzrok kierujemy w stronę nieba

W majowy odpust parafialny na Wniebowstąpienie

Tam gdzie do Swego Ojca wstąpił Jezus Chrystus

By razem z Nim razem nad światem królować.

Jezus Chrystus wstąpił do nieba, aby przygotować mieszkanie

Tym którzy wiarę i nadzieję w Bogu pokładają

Wielbiąc tu na ziemi Najświętszy Sakrament

Wszystko co ważne Jemu powierzają.

Tęskny swój wzrok unosimy do bram Nieba

Z szczerą prośbą o radę jak żyć nam trzeba

By kiedyś gdy Bóg wezwie nas do siebie

Otworzył nam w nagrodę bramy swego Nieba.

Niebo bowiem to kraina wiecznej szczęśliwości

Królestwo miłości i niezmierzonego miłosierdzia

Którego człowiek pojąć na ziemi nie jest wstanie

Póki sam po śmierci przed Bogiem nie stanie.

Dzisiaj pokłon Jezusowi Chrystusowi oddajemy

W Odpust parafialny w procesji idziemy

Śpiewając , modląc się za Niebo dziękujemy

Zapewniając że szczerze miłujemy.

         M.K.

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

lokalna wyszukiwarka