SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Panie Boże ja Twoja pokorna służebnica

Pragnę się nawrócić do Ciebie

Toteż pokornie chylę swe czoło

By przyjąć na głowę Popiół –szczerze pokutować.

 

Jestem jak proch co wiatr unosi

Twojej niegodna miłości Panie

Lecz ufam w Twoje miłosierdzie Panie

I przyjmiesz me serce skruszone i me pokutowanie.

 

Pozwól mi Panie stać przy Tobie

Na Twojej krwawej krzyżowej drodze

Naucz mnie cierpieć razem z Tobą

Całym sercem nie tylko mową.

 

Niech me słabości pójdą w zapomnienie

Daruj winy, daj grzechów odpuszczenie

Bym oczyszczona i uzdrowiona Panie

Godnie wielbiła Twoje Zmartwychwstanie.

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

lokalna wyszukiwarka