SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

MATKO BOŻA ZIELNA

Polną drogą szłaś Święta Panienko

Niosąc pachnący bukiet kwiatów

A obok kroczył Jezus maleńki

Niósł zioła pachnące w swych rękach.

 

Dzisiaj my Tobie Maryjo Święta

Niesiemy pachnące kwiaty i zioła

A z tymi kwiatami kłosy naszego zboża

Miej nas wszystkich w opiece Święta Matko Boża.

 

Przyjmij Matuchno zioła i kwiaty

Niech pachną w niebie dookoła

Dziękując za Twą opiekę nad nami

Schylamy z pokorą swe czoła