SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

20180818 dozynki wiejskie siemiechow img 6279 700px

Pobłogosław Boże dziś rolników ręce
Które przyniosły plony dla Ciebie w podzięce
Z naszych pól warzyw kosz cały
I pachnące owoce co w naszych sadach dojrzewały

Prosimy Ciebie niech nigdy nie braknie pożywienia
Dla nas Ludzi i każdego stworzenia
A my Cię za ten dar wielki
Wielbić będziemy na czas wszelki

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

lokalna wyszukiwarka