SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

20180818 dozynki wiejskie siemiechow img 6267 500px

Dzisiaj są dożynki trzeba się radować
Panu Bogu i ludziom za plony dziękować

Sto lat temu Polska wolność wywalczyła
Żeby nasza wioska dziś w pokoju żyła

Hołd dziś oddać chcemy Ojczyźnie wspaniałej
Niosąc żniwny wieniec dumny Orzeł biały


Dzisiaj w Siemiechowie w dożynkowe Święto
Gospodarze chodzą z miną uśmiechniętą

Cieszą się niezmiernie że żniwny dar boski
Zapewni dobrobyt dla calutkiej wioski

Trudzili się bardzo nasi gospodarze
Toteż Żniwny wieniec niechaj przyjmą w darze

A z tym wieńcem szczere niech przyjmą życzenia
Najlepszego zdrowia ,szczęścia ,powodzenia .

Wszyscy mili goście cieszcie się wolnością
Dzieląc się z innymi chlebem i miłością.

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

strefa W Y S Z U K I W A W C Z A