SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Fatimska Pani

fatima maryja d0000146

Matko Boża Fatimska
Matko o pięknym obliczu i zatroskanym sercu
Bądź pozdrowiona

Matko Boża Fatimska Pani
Matko wskazująca nam Różaniec do walki z złem
Módl się za nami

 

 

Matko Boża Fatimska Pani
Matko która ocaliłaś Świętego Jana Pawła Drugiego
Ocal nasze dusze od grzechu każdego

Matko Boża Fatimska Pani
Matko zatroskana o losy świata
Spraw by wojny ustały i narody zwaśnione się zbratały

Matko Boża Fatimska Pani
Matko czuła kochająca prosimy o cud miłości
Wzajemnej zgody i życzliwości

Matko Boża Fatimska Pani
Która nie gardzisz grzesznikami
Uproś cud nawrócenia dla nich

Matko Boża Fatimska Pani
Matko nasza ukochana
Przyjmij nasze dziękczynienie i uwielbienie


Matko Boża Fatimska Pani prosimy Ciebie
Przytul nas do serca swego
Bądź z nami dnia każdego
Matko Boża bądź POZDROWIONA