SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

MOST DO PANA BOGA

Wielki Post zaczyna Środa Popielcowa

Z wiarą i miłością czas pochylić głowy

Przyjąć popiół i Pana Boga słowa

By się w naszych sercach zaczęła odnowa.

 

Wielki Post to most prowadzący do Boga

Warto nim podążać z sercem czystym

Bo gdy Jezus przyjdzie w chwale Zmartwychwstania

Będziemy mieć coś od siebie do ofiarowania.

 

W Poście jest wiele możliwości

By spłacić dług Bożej miłości

Post, modlitwa i jałmużna

To Ci Panie jestem dłużna.

 

Szczera modlitwa z żalem za grzechy

Jałmużna co biedę ludzką podleczy.

Post co pomoże nam dobrym być

Ufność w Słowa Chrystusa jak mamy żyć.

 

Nadszedł czas na serdeczne gorzkie żale

Z Maryją za Jezusem podążać wytrwale

Na Golgotę idąc dźwigając Krzyż z Jezusem

Oczyśćmy z grzechów naszą duszę.

M.K.