SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

sciana placzu

Jerozolimska Świątynia – wielki tłum ludzi
Wśród nich Maryja tuli w ramionach Syna
Idzie posłusznie  by Syna ofiarować Bogu
Łzy wzruszenia ociera z twarzy po kryjomu.

Ona wie i ufa że Jej Syn to Syn Boga
I z pokorą przed Bogiem chyli  swe czoło
Cieszy się że jest Matką Zbawiciela świata
I dzisiaj Go ofiaruje aby szczęśliwie wzrastał w latach.

 

 

W Świątyni spotyka Starca Symeona
Który z wielką miłością bierze Jezusa w ramiona
Bardzo Ją zdumiewa Jego prorocza mowa
W sercu zachowuje Jego wypowiedziane  Słowa.

Dzisiaj w piękne Święta Ofiarowania Pańskiego
Ofiarujmy Bogu siebie samego
Powierzmy Mu nasze troski, sukcesy, starania
Aby w codziennym życiu Pan Bóg nam pomagał.

Z ołtarza w naszej świątyni spogląda piękna Matka Boża
Przez lud zgromadzony Gromniczną nazwana
Świecę Gromnicę weźmy w swoje dłonie
Módlmy się do Niej w pokornym pokłonie.

Maryjo spraw by płomień tej świecy
Ogrzewał nasze serca, smutne rany leczył
My wierzymy w twe dobre matczyne serce
I pod Twoją opieką czujemy się bezpiecznie.

                   M.K

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m