SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

W związku z odmową przyznania pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Gromnik", prosi się mieszkańców, którzy zawarli umowy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni o niewpłacanie ustalonej w umowie kwoty.

(za www.gromnik.pl)

(...) Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu - po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej - przeniesione do rezerwy. (...)

Cały artykuł na stronie www.gromnik.pl

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m