SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

wybory na soltysa awers l

 

Ogłoszenie Wójta Gminy dot. zarządzonych wyborów sołtysa i członków rad sołeckich

Załącznik Nr  1  - Zgłoszenie Kandydata na sołtysa

Załącznik Nr  2 - Zgłoszenie Kandydata na Członka Rady Sołeckiej

Załącznik Nr  3 - Wykaz osób popierających kandydata

Załącznik Nr  4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Załącznik do Zarzadzenia nr 56 - Wzór upoważnienia dla męża zaufania

Zarządzenie Nr 56.2019 w sprawie określenia wzoru upoważnienia dla męża zaufania w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich

Zarządzenie Nr 55.2019 w sprawie ustalenia wzorów druków wyborczych staosowanych w wyborach sołtysów i członków Rad Sołeckich w gminie Gromnik

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Brzozowa

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Chojnik

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Golanka

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie  Gromnik

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Polichty

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa  w sołectwie Rzepienniki Marciszewski

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Siemiechów

 

  Artykuł źródłowy znajduje się na stronie gminy gromnik.  

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

lokalna wyszukiwarka