SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

W związku z odmową przyznania pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Gromnik", prosi się mieszkańców, którzy zawarli umowy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni o niewpłacanie ustalonej w umowie kwoty.

(za www.gromnik.pl)

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m