SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

 


Miesiąc

Dzień odbioru

Odpady 
zmieszane

Odpady 
segregowane

Styczeń

11, 25

18

Luty

8, 22

15

Marzec

8, 22

15

Kwiecień

8, 25

19

Maj

10, 24

17

Czerwiec

8, 22

15

Lipiec

8, 21

15

Sierpień

8, 22

16

Wrzesień

8, 21

15

Październik

10, 21

17

Listopad

9, 23

17

Grudzień

8, 21

15

Przypominamy, że odpady zarówno te posegregowane jak i zmieszane powinny być wystawione w wyznaczonym miejscu do godz. 7.00.
Worki z odpadami segregowanymi winny być wypełnione przynajmniej w 50 %


Czytaj więcej...

 


Miesiąc

Dzień odbioru

Odpady 
zmieszane

Odpady 
segregowane

Styczeń

5, 20

15

Luty

2, 17

12

Marzec

2, 18

12

Kwiecień

2, 21

15

Maj

5, 20

15

Czerwiec

2, 20

14

Lipiec

2, 20

15

Sierpień

3, 19

13

Wrzesień

2, 20

14

Październik

4, 20

14

Listopad

3, 19

15

Grudzień

2, 20

14

Przypominamy, że odpady zarówno te posegregowane jak i zmieszane powinny być wystawione w wyznaczonym miejscu do godz. 7.00.
            Worki z odpadami segregowanymi winny być wypełnione przynajmniej w 50 %


Czytaj więcej...

 


Miesiąc

Dzień odbioru

Odpady 
zmieszane

Odpady 
segregowane

Styczeń

3, 21

16

Luty

4, 18

14

Marzec

3, 18

13

Kwiecień

2, 20

15

Maj

5, 19

15

Czerwiec

2, 18

15

Lipiec

2, 20

15

Sierpień

4, 19

14

Wrzesień

2, 17

14

Październik

2, 19

14

Listopad

3, 19

16

Grudzień

2, 17

14

Przypominamy, że odpady zarówno te posegregowane jak i zmieszane powinny być wystawione w wyznaczonym miejscu do godz. 7.00.
            Worki z odpadami segregowanymi winny być wypełnione przynajmniej w 50 %


Czytaj więcej...

wybory na soltysa awers l

 

Ogłoszenie Wójta Gminy dot. zarządzonych wyborów sołtysa i członków rad sołeckich

Załącznik Nr  1  - Zgłoszenie Kandydata na sołtysa

Załącznik Nr  2 - Zgłoszenie Kandydata na Członka Rady Sołeckiej

Załącznik Nr  3 - Wykaz osób popierających kandydata

Załącznik Nr  4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Załącznik do Zarzadzenia nr 56 - Wzór upoważnienia dla męża zaufania

Zarządzenie Nr 56.2019 w sprawie określenia wzoru upoważnienia dla męża zaufania w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich

Zarządzenie Nr 55.2019 w sprawie ustalenia wzorów druków wyborczych staosowanych w wyborach sołtysów i członków Rad Sołeckich w gminie Gromnik

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Brzozowa

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Chojnik

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Golanka

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie  Gromnik

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Polichty

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa  w sołectwie Rzepienniki Marciszewski

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Siemiechów

 

  Artykuł źródłowy znajduje się na stronie gminy gromnik.  

witaj szkolo

                                        "... I nowa bije już godzina,

                                           Nowy rok szkolny się zaczyna
                                    Już czeka szkoła i koledzy,
                                                     I w książkach zasób nowej wiedzy…”
                                                                                    
Jan Brzechwa

Czytaj więcej...

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

lokalna wyszukiwarka