SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Drodzy Parafianie!

W związku z obowiązującymi do 11-go kwietnia obostrzeniami informuję, że we Mszy św. w kościele nie mogą uczestniczyć wierni świeccyZawiadamiam o tym z wielkim smutkiem i rozumiem wasze uczucia, ale przekraczanie tych obostrzeń będzie surowo karane przez władze państwowe. Pozostańcie w domach i korzystajcie z transmisji Mszy św. w telewizji, radiu i internecie. Módlmy się wspólnie codziennie za naszą parafię i wszystkich do niej należących.

proboszcz, ks. Bogusław Cygan

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m