SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

ZARZĄDZENIE DLA WSZYSTKICH PARAFIAN W SIEMIECHOWIE

Zgodnie z dekretem Biskupa Tarnowskiego z dnia 14 marca 2020 roku należy bezwzględnie przestrzegać w naszej parafii następujących zarządzeń:

  1. Wszyscy parafianie otrzymali dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej, aż deo odwołania.
  2. Możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych niedzielnych i w dni powszednie jest ograniczona tylko do osób zamawiających intencje mszalne.
  3. W jakiejkolwiek Mszy świętej może brać udział maksymalnie 50 osób (chodzi o łączną liczbę z księżmi, służbą liturgiczną i uczestnikami).
  4. W naszej parafii będą udostępniane na Facebooku Msze święte nagrywane w każdą niedzielę o godz. 7:00, a w środy i piątki o godz. 17:00.
  5. Komunię Świętą chorym mogą zanosić wyłącznie księża, w razie konieczności.
  6. Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne nabożeństwa zostały odwołane.
  7. Zawieszone są wszelkie spotkania w parafii.

CD - na stronie parafialnej >>

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m