SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim PRACOWNIKOM OŚWIATY
dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów
- życzą przedstawiciele sołectwa Siemiechów :)

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

lokalna wyszukiwarka