SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Szanowni Państwo - Mieszkańcy Siemiechowa!

Dziękuję wszystkim za oddany głos na moją osobę w wyborach na sołtysa sołectwa Siemiechów.

Mojemu poprzednikowi i radom sołeckim dziękuje za wieloletnią pracę na rzecz naszej miejscowości.

Wraz z nowo wybraną radą i radnymi naszej miejscowości będziemy się starali jak najlepiej wykorzystywać mandat zaufania społecznego.

Jednocześnie informuję, że najważniejsze informacje dotyczące naszego sołectwa będą umieszczane na stronie internetowej www.siemiechow.pl

 

Waldemar Gądek

- Sołtys

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

lokalna wyszukiwarka