SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

201810 nowa era komputera newspaper

Nabór uczestników do projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Gromnik” realizowanego w ramach projektu „Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”  finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa", Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

Wójt Gminy Gromnik ogłasza nabór uczestników szkolenia w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Gromnik”

W ramach działań, zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia dla 108 mieszkańców Gminy Gromnik, którzy ukończyli 25 rok życia.

Zajęcia odbywać się będą w 12 osobowych grupach, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. W trakcie zajęć kursanci korzystać będą z ultranowoczesnego sprzętu komputerowego umożliwiającego poznanie innowacyjnych rozwiązań i narzędzi cyfrowych. Po ich zakończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający rozwój kompetencji cyfrowych z wybranego modułu szkoleniowego .
Uczestnicy otrzymają także bezpłatne materiały szkoleniowe oraz pendrive.

Przewidziany jest catering dla uczestników szkoleń.

Więcej na stronie www Szkoły Podstawowej w Siemiechowie ..

 

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

lokalna wyszukiwarka