SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Dziękczynienie za plony

 

U stóp twych stoimy Boże nieskończony

Dzięki Ci składamy za ten dar, za plony

Dzięki Ci składamy za te złote kłosy

Co je słonko grzało i kąpały rosy

 

Uwiliśmy wieniec z kłosów naszego zboża

Niech nam błogosławi Święta Matka Boża

Przynieśliśmy plony wszyscy wspólnie razem

Z serca Boże je składamy przed Twoim ołtarzem

 

Przyjmij dobry Boże wieniec dożynkowy

Racz pobłogosławić dziś rolników stopy

Oni się trudzili aby zebrać zboże

I swe dary wraz z modlitwą składają w pokorze

 

W duchu dziękczynienia za zebrane plony w Kościele Parafialnym w Siemiechowie dnia 23 sierpnia 2015r

przeżywaliśmy uroczystą Eucharystię której przewodniczył nasz nowy Proboszcz Bogusław Cygan.

Wieniec Dożynkowy przed tron Matki Bożej Gromnicznej przynieśli przedstawiciele naszej miejscowości-radni z sołtysem na czele. Świadczy to o ich zaangażowaniu wżycie parafii oraz uhonorowaniu pracy rolnika.

 

Wieniec został wniesiony w pięknym korowodzie przy śpiewie Kapeli Siemiechowianie której przedstawiciele wzięli również udział w uroczystej Oprawie Mszy Świętej.

W imieniu całej parafii Zostały Panu Bogu wręczone Dary Ołtarza ---CHLEB złożony przez przedstawiciela młodego pokolenia rolników, snopek zboża, piękne kwiaty oraz kosz pełen owoców które przynieśli przedstawiciele Dziecięcego Zespołu Tanecznego „Mali Siemiechowianie”

Homilię bogatą w treści religijne podkreślające znaczenie pracy rolnika jak również w słowa podziękowania za trud pracy rolnika wygłosił Proboszcz Bogusław Cygan .Życzenia rolnikom i wszystkim obecnym w Kościele złożył również Sołtys Pan Waldemar Gądek.

Tak to wszyscy razem młodzi i starsi młodzież i dzieci dziękowali za Chleb i prosili by nigdy Go nie zabrakło.

           Chleba daj Panie

Panie Boże przyjmij świeży bochen chleba

Pobłogosław nas tu wszystkich z wysokiego nieba

Ty nam dałeś zdrowie i siły aby zebrać zboże

My ci za to dziękujemy –chwała dobry Boże.

             Niech ten chleb owoc pracy rolnika

Zapachnie w każdym polskim domu

By pomimo klęsk żywiołowych

Nie zabrakło Go nikomu.

           Ucz nas Boże dzielić się chlebem

Z wszystkimi co będą w potrzebie

Wszystkich o Panie od głodu zachowaj

Pod ojcowski płaszcz nas schowaj,

       CHLEBA daj Panie

Rolnikom na całym świecie

Krajom dotkniętym głodem od lat

Rodzinom i sierotom

Zdrowym i chorym

Daj i nam abyśmy mogli dzielić się nim z innymi.

Eucharystia dożynkowa bardzo uroczysta w Siemiechowie to piękna chwila pełna radości i dziękczynienia za co serdecznie należy podziękować należy Panu Bogu i ludziom.

                                   Maria Kubiś

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

lokalna wyszukiwarka