SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

20170302 tablica ks mekarski cala 03

Nikt z Nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie 
Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana 
Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana

I W ŻYCIU WIĘC I ŚMIERCI NALEŻYMY DO PANA
Rz.14,7-8


Parafia Siemiechów dnia 2 marca przeżywała pierwszą Rocznicę
Odejścia do Pana Księdza Kanonika Stanisława Mękarskiego.


O szczęśliwą wieczność i za spokój Duszy czcigodnego Kapłana została odprawiona uroczysta Eucharystia której przewodniczył Ksiądz Dziekan Adam Urbański który również wygłosił wzruszające słowo Boże oparte o wspomnienia z życia Księdza Stanisława i Jego zasługi wobec ludzi i Boga. Ksiądz Kanonik Stanisław Mękarski całe życie dziękował Panu Bogu za dar kapłaństwa i modlił się by mógł jak najlepiej służyć Panu Bogu i ludziom. Klęcząc godzinami przed Najświętszym Sakramentem u stóp Matki Bożej Gromnicznej prosił Pana Boga za swoją powierzoną Owczarnię. Jako Dobry Pasterz starał się by wszystkie swoje Owieczki prowadzić ścieżkami życia tak by były przykładem miłości Boga i bliźniego. W duchu miłości i wiary i szacunku wobec drugiego człowieka wychował wiele pokoleń . Żył cicho pokornie znosząc trudności a pod koniec życia przyjmując cierpienie i trudy choroby poddając się woli Bożej.


W dowód wdzięczności za Jego duszpasterzowanie przez długie lata w Siemiechowie wspólnota parafialna ku czci tak zasłużonego Kapłana wyraziła swą wdzięczność poprzez umieszczenie w Kościele Tablicy Pamiątkowej którą poświęcił Ksiądz Dziekan w asyście Kapłanów i licznie zgromadzonych parafian. Z tej to Tablicy z wizerunku Księdza Kanonika patrzą dobre Jego oczy a cała Jego postać przemawia radością i serdecznością tak jak za życia .Napis na Tablicy w sposób szczególny wyraża że był to Człowiek wielkiego serca i umysłu który gorliwie ,pobożnie i pokornie służył Bogu i ludziom. Obecność wielu parafian była wyrazem wielkiej wdzięczności za wszelkie dobro jakie dokonał dla Siemiechowskiej wspólnoty parafialnej.
Księże Stanisławie powtarzając za Księdzem Janem Twardowskim słowa „MOŻNA ODEJŚĆ NA ZAWSZE ,BY STALE BYĆ BLISKO” wierzymy ze Jesteś orędownikiem za nami u Boga a my Twoi parafianie będziemy pamiętać o Tobie w modlitwach .
Niech Pan Bóg Tobie zapłaci za dobre Twoje życie NIEBEM .

M.K

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m

lokalna wyszukiwarka